εκπαιδευτική πολιτική

Η δυναμική που παρουσιάζει η εκπαίδευση τόσο ως θεσμός, όσο και ως λειτουργία δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας γύρω από κάθε έκφανση της. Η εκπαιδευτική λειτουργία και οι παράμετροι της αποτέλεσαν αντικείμενα συστηματικής επιστημονικής ενασχόλησης από πλευράς θεωρίας, όσο και από την πλευρά της έρευνας και εφαρμογής. Ωστόσο, ενα πολύ σημαντικό πρόβλημα που ταλανίζει διαρκώς τη χάραξη και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η ασυνέπεια μεταξύ των αποφάσεων και των εμπειρικών και θεωρητικών δεδομένων. Ειδικά, η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική έχει πολλά να καταμαρτυρήσει σχετικά με αυτή την ασυνέπεια και τις ιδεολογικές ανακολουθίες που την χαρακτηρίσουν. Έτσι, όταν συζητάμε για ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής οτι αναφερόμαστε σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και πολύπλοκο ζήτημα, το οποίο συνδέεται στενότατα με μια πλειάδα κοινωνικών παραμέτρων, οι οποίες συνδέονται με τη σειρά τους άρρηκτα τόσο με το σχολικό σύστημα και τα μέρη του, όσο και με ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα.

εκπαιδευτική έρευνα

Σε ένα πλαίσιο αλλαγών στη διοίκηση και τα αναλυτικά προγράμματα, καθώς και δύσκολων οικονομικών συνθηκών, η εκπαιδευτική έρευνα κατά το πρόσφατο παρελθόν έχει κάνει κάτι παραπάνω από το να υπερασπίζεται τον εαυτό της, και έχει συμβάλει πολύ σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Παρότι απέχουμε ακόμα από το σημείο που δε θα χρειάζεται πια να καταγράφουμε την πτώση του κάθε μήλου, - όπως το έθεσε ο Peter Medawar μιλώντας για την ανάγκη να απαλλαγεί σταδιακά η επιστήμη από το βάρος των μοναδικών περιπτώσεων, και ως εκ τούτου να διατυπώσει πιο γενικές προτάσεις με ευρύτερη εξηγητική δύναμη - αυτό δε χρειάζεται να μας αποτρέψει από το να συνεχίζουμε αυτή την αναζήτηση με περισσή ζωτικότητα. Έτσι, η εκπαιδευτική έρευνα θα εξακολουθεί να παίζει έναν κεντρικό ρόλο στο να φωτίζει όλες τις πλευρές της μαθησιακής διαδικασίας, καθώς προχωράμε προς την επόμενη χιλιετηρίδα.

 

από τον πρόλογο της 4ης αγγλικής έκδοσης των Cohen, L. & Manion, L. (1994). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής 'Ερευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο